Vi erbjuder

Elservice på riktigt!
 • Personlig service och rådgivning.
 • Löpande underhåll (exempelvis byte av ljuskällor och periodisk översyn av anläggning)
 • Industri-installationer och felsökning.
 • Nybyggnation
 • Inkoppling och felsökning av och i elmaskiner.
 • Uppsäkring och nedsäkring av anläggning (i samarbete med din lokala elnätsleverantör).
 • Byte och nyinstallation av elcentraler och elfördelningar, samt installation av jordfelsbrytare.
 • Nyinstallation och felsökning av olika typer belysning och övrig hushållsel.
 • Datanät för fastigheter och småhus.
 • Tillverkning av specialarmaturer på begäran, renovering av lampetter och ljuskronor.
 • Installation och underhåll av luft-luft värmepumpar. Vi har kylcertifikat!